Länkar till våra lexikaliska resurser

Ordförslag till SAOL
Om du tycker att ett etablerat svenskt ord (typiskt ett ord som förekommer i flera olika typer av texter) fattas i den senaste upplagan av SAOL, eller om du noterat en ny användning av ett ord som redan finns i ordlistan, kan du ange ordet här.
Synpunkter på SAOL 14
Här kan du komma med synpunkter på den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista.
Svensk ordbok (SO)
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en stor nusvensk definitionsordbok. Den utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.
Morfologilekstugan
Här kan du utforska svenskans böjningsformer och träna på att känna igen och namnge morfologiska kategorier.
Innehållet bygger på Svensk Morfologisk Databas, upprättad och underhållen vid Lexikaliska Institutet, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Morfologilekstugan uppdateras fortlöpande, innehåll och utseende kan förändras utan förvarning.
The SWEGOT Lexical Framework Demo
En demoversion av ramverket bakom SAOLhist och ROhist.