InfoExempelByt layoutKontakt Träna svensk morfologi

Vill du öva på att göra en morfologisk analys?
- Klicka på en ordklassknapp för att generera ett ord.
- Markera vilken morfologisk form du tror att ordet har.
- Klicka sedan på facit och se om du hade rätt.

SAOL 14

 


Vilken form har ordet?

Här kan du skriva in ett ord och se hur det analyseras i Svensk morfologisk databas.

SAOL 14